องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]7
2 รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น [ 21 พ.ค. 2567 ]12
3 ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ [ 17 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศฯ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก [ 2 พ.ค. 2567 ]11
5 รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]10
6 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]44
7 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]41
8 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]111
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]42
10 สาระน่ารู้การทอดทิ้งที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]20
11 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]94
12 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]45
13 ประกาศ รายงานงบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 6 พ.ย. 2566 ]39
14 ประกาศ รายงานงบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดตันทาราม [ 6 พ.ย. 2566 ]32
15 ประกาศ รายงานงบทดลองและรายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดศรีสุวรรณาราม [ 6 พ.ย. 2566 ]27
16 คำสั่ง อบต.นนทรี ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ต.ค. 2566 ]29
17 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 26 ต.ค. 2566 ]22
18 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์หลักสูตร โตไปไม่โกง ให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
19 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]3
20 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพชุมชน พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13