องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 มิ.ย. 2566 ]67
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]48
4 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]55
5 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]18
6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาค ก และภาค ข) [ 31 มี.ค. 2566 ]42
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]26
8 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]39
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]17
10 หนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA [ 25 ม.ค. 2566 ]32
11 หนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA [ 25 ม.ค. 2566 ]24
12 รายงานสรุุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
13 รายงานสรุุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]18
14 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]80
15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]68
16 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]94
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตันทาราม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]61
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุรรณาราม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]65
19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) การศึกษาปฐมวัย [ 20 ก.ย. 2565 ]57
20 แผ่นพับ PM 2.5 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11