องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 4 ธ.ค. 2561 ]183
52 ประกาศการยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]178
53 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ต่างๆ ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]164
54 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท [ 9 พ.ย. 2561 ]103
55 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]172
56 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]168
57 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงไก่และกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลนนทรี พ.ศ. 2555 [ 26 ต.ค. 2561 ]149
58 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]104
59 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]103
60 ประกาศ เรื่องการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]177
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11