องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 2001-3000 [ 26 มี.ค. 2563 ]83
32 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 3001-4000 [ 26 มี.ค. 2563 ]78
33 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 4001-5000 [ 26 มี.ค. 2563 ]74
34 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 5001-6000 [ 26 มี.ค. 2563 ]72
35 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 6001-7000 [ 26 มี.ค. 2563 ]72
36 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจ าปี 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 7001-7509 [ 26 มี.ค. 2563 ]77
37 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]48
38 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 ต.ค. 2562 ]134
39 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 1 ต.ค. 2562 ]125
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ก.ย. 2562 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11