องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นนทรี ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]22
2 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]17
3 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]23
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย การยื่นแบบและชำระเงินภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี [ 2 ก.พ. 2564 ]39
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 13 พ.ย. 2563 ]60
6 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นนทรี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]80
7 ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 7 ต.ค. 2563 ]40
8 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่องประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรกณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) [ 17 ก.ค. 2563 ]68
9 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรกณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) หมู่ที่ 1 [ 17 ก.ค. 2563 ]64
10 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรกณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) หมู่ที่ 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]132
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11