องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนักงานจ้างของ อบต.นนทรี 2560 [ 22 ธ.ค. 2559 ]249
82 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2559 [ 22 ธ.ค. 2559 ]220
83 ขั้นตอนและการให้บริการภาษีของ อบต.นนทรี [ 1 ธ.ค. 2559 ]170
84 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 22 พ.ย. 2559 ]188
85 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2559 ]167
86 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2559 ]165
87 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 28 ต.ค. 2559 ]211
88 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 28 ต.ค. 2559 ]627
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,8,10,11,13,15,โครงการขยายเขตทางและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 และโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 ตำบลนนทรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2559 ]261
90 รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]193
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11