องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]93
72 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี [ 2 ต.ค. 2560 ]44
73 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 4 ก.ย. 2560 ]504
74 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 25 ส.ค. 2560 ]194
75 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2560 [ 26 มิ.ย. 2560 ]193
76 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสุวรรณศร – หนองข่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 มิ.ย. 2560 ]221
77 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ [ 5 มิ.ย. 2560 ]196
78 แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 5 มิ.ย. 2560 ]196
79 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ [ 5 มิ.ย. 2560 ]236
80 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 31 มี.ค. 2560 ]625
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11