องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2561 ]60
62 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 29 ส.ค. 2561 ]41
63 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]206
64 กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]297
65 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 พ.ย. 2560 ]134
66 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]177
67 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]102
68 ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลนนทรี [ 4 ต.ค. 2560 ]104
69 ประกาศใช้แผนดำเนินการ ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]98
70 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]100
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11