องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 


เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้เปิดทำการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)