องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 


จัดเตรียมจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)


วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จัดเตรียมจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)