องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th
 
 
 


วันที่ 4 เม.ย. 64 นายกอบต.นนทรี ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จนท.อบต.นนทรี ร่วมโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองป่าตอง


วันที่ 4 เม.ย. 64 นายกอบต.นนทรี ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จนท.อบต.นนทรี ร่วมโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 10  บ้านหนองป่าตอง